top of page

Som konstnär är jag ständigt engagerad i att experimentera med olika material och uttryckssätt. Trots att jag utforskar olika former och tekniker, har jag en grundläggande idé som genomsyrar mitt arbete oavsett format. Konsten är för spännande för att begränsas till ett enda material eftersom det material jag väljer kan fungera som både idé och konstnärligt verktyg. Materialet blir på så sätt en kanal för kommunikation med omgivningen.

Jag har haft flera separatutställningar och har även medverkat i samlingsutställningar. Utställningar jag har haft inkluderar bland annat Kulturhuset i Stockholm, Västerås konstmuseum, Aguélimuseet i Sala, Länsmuseum i Linköping, Arvika Konsthall, Uppsala Konstmuseum och Väsby konsthall.

Jag har även arbetat med barn och unga och har hållit workshops och aktiviteter inom konsten. Ett exempel på detta är min utställning "Färgtoner" på Å-huset i Uppsala där jag komponerade musik till mina målningar. Jag har även arbetat med glaskonst och höll en workshop för skolklasser i Ludvika konsthall. Utöver detta har jag skapat skulpturer i sten och installationer på Enköpings konsthall. Jag är även fotograf och ljudkonstnär, och jag komponerar egen experimentell och improvisationsmusik som jag även använder till mina egna bilder.

Jag är alltid nyfiken på att utforska det nya och är öppen för att ta mig an olika utmaningar inom konsten.

bottom of page