top of page

Glaskonst

Ledorden för min glaskonst är renhet, genomskinlighet, lugn och reflektion. Glaset står för reflektion, men också för genomskinlighet. Glaset med sin genomskinlighet är sprött, skört, flagrant och måste behandlas med storomtanke. Glaset kan också visa kraft, övertydlighet och överraskande mångtydlighet. Glasets speglande effekt gör att det man ser omkring sig blir kraftfullare och intensivare, eftersom man ser det flera gånger, ur flera olika vinklar.

bottom of page