top of page

About

Fd-toner.jpg
D-toner.jpg
F-toner.jpg
Teymor Zarré
Bild och Glaskonstnär
Arbetar med olika
material, bland annat
måleri, skulptur, foto,
och så vidare

Att skapa konst

är en väg att förstå världen omkring oss genom att söka djupet in i oss själva. Vi använder oss av olika verktyg och anpassar kunskap, erfarenhet, idéer och känslor till och för att hitta procedurer och arbetsmetoder som resulterar i vad vi anser är en representation eller avbild av vad vårt innerst ”jag” vill säga. 

Som kreativa konstnär

jag har ett behov att skapa för att berätta. Jag lär mig att använda mina verktyg som resultat av olika konstnärliga och livserfarenheter, traditioner, eller av en slump. Och med hjälp av dem hittar jag metoder och arbetsgångar som leder mig genom den kreativa processen.

bottom of page